Thursday, December 01, 2011

நந்திதா

குளிர், கூதல்..
தோலைத் தடவும் இதமான வெப்பம்
மங்கல் மெளுகுதிரிகள்

மனதைத்தின்றுவிட்டுப்போன
ஒரு முன்னிரவில்
என்மனைவிக்கு "நந்திதா"
என்று பெயரிட்டேன்.

பெண்உடலின் குழைவோ
நெடுநேரம் கண்களைப் பார்த்திருந்து
திடீரென வெடித்து வெளிப்பட்ட புன்னைகiயின் அழகோ
ஓன்றும் சொல்லவேண்டாம் என்றெனது வாய்மூடும்போது பட்ட
கையின் மென்ஸ்பரிசமோ
பெண்களுக்கே ஒரிய என்னமோ ஒன்று
உச்சமான
அவளுக்குள் வெளிந்தெரிந்த அந்தநேரம்
ஏனோ அந்தப்பெயர்
மனதில் வந்துவிட்டுப்போனது.

நந்திதா என்ற அழகி
கெஞ்ச நேரம் என் கைகளுக்குள்
ஒடுங்கியிருந்தாள்..

எனது மகளுக்கு வைத்துவிடு
இந்தப்பெயரை...
"எனதுபொக்கிஷங்களெல்லாம்
அவளுக்காகவே சேர்க்கிறேன்"

மார்பிலிருந்து
தலைநிமிர்த்தி என்னைப்பார்த்தபடி
சொன்னாள்.

Tuesday, November 29, 2011

Donation to Wikipedia
ust donated 5$ to wikipedia. I was very much tempted to make it as 10$, then decided to start with something small. I felt guilty each and every time when i use Wikipedia. Some people write articles to contribute some guys edit that some guys do donations. I've selected the final one.Next time i'll surely make this donation double.For this teeny tiny contribution  Wikipedia thanked me by an nice touchy email. 


"It is starting wt "Dear Cheran , You are Amazing". 
Yes i am  Sir , within my rights ,terms and conditions :)


Dear cheran,
You are amazing, thank you so much for donating to the Wikimedia Foundation!
This is how we pay our bills -- it's people like you, giving five dollars, twenty dollars, a hundred dollars. My favourite donation last year was five pounds from a little girl in England, who had persuaded her parents to let her donate her allowance. It's people like you, joining with that girl, who make it possible for Wikipedia to continue providing free, easy access to unbiased information, for everyone around the world. For everyone who helps pay for it, and for those who can't afford to help. Thank you so much.
I know it's easy to ignore our appeals, and I'm glad that you didn't. From me, and from the tens of thousands of volunteers who write Wikipedia: thank you for helping us make the world a better place. We will use your money carefully, and I thank you for your trust in us.
Thanks,

Sue Gardner
Wikimedia Foundation Executive Director


Friday, November 18, 2011

Like pro dancer


Sunday, November 06, 2011

உலகத்திலேயே சுத்தமானவன்
கவனமின்றி காதுகளின் பின்
ஒதுங்கியிருந்த கூந்தல்
காற்றில் அலைபாய
ஏறித்தாளும் திரைச்சீலையின்
அசைவுகளுடன்
மெல்லியதாக சுவாசித்துக்கொண்டிருந்தவளின்
முகம்திருப்பி
அதோ..
'உலகத்திலேயே சுத்தமானவன்"
அவன்காட்டிய திசையில்
இளம்காலைச்சு+ரியன் கிழக்குக்கடற்கரையில்
மேலழும்பிக்கொண்டிருந்தான்.
ஐன்னல் பூக்களுக்குள்
ஊடுருவிய
வெப்பமற்ற கதிர்களில்
அவள் மார்புநுனிகளிலும்
இடுப்புச்சரிவுகளிலும்
இன்னும் காயாத முத்தத்தின் ஈரம்
மின்னிக்கொண்டிருந்தது.

Saturday, August 13, 2011

A Srilankan refugee and a million dollar company

The Lebara Group was founded in 2001 by Rasiah Leon, Baskaran Kandiah and Ratheesan Yoganthan who shared a vision to transform the international calling market, making it easier for migrant communities to stay in touch with friends and family back home.


Sunday, May 22, 2011

காதலை வீட்டில சொன்னா என்ன நடக்கும் ?


Took it from Mayooran's FB wall. Interesting

Pablo Nerudo

Accidentally found about Pablo Nerudo when i was watching "HOW I MET YOUR MOTHER". Highly inspired by his simple and powerful lines and the way they mingle with the human behaviors.

And finally when we come together
i want you to hold me
hold me all night
stroke my hair
tell me i'm a woman
and
show me you are a man
untill there was only love....


Did a googly and found some translations and a google ebook version .check it out http://books.google.com/books?id=5Ps5q4OlpSQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Wednesday, March 09, 2011

If I have curves, I'm fat !

If I have curves, I'm fat !
If I wear makeup, I'm fake !
If I dress up, I'm a Show off !
If I say what I think, I'm a bitch.
If I say nothing, I have an 'Attitude problem',
If I cry sometimes, I'm a drama queen !
If I have guy friends, I'm Fast.
If I stand up for myself, I'm mouthy.

Its like you can't do anything nowadays without... being labeled. So what ? I give a Damn !!!

-Nicked from Sivahamy Silva's facebook wall.Shiva is a talented and tallest woman :D , and a friend of mine. Still i could remember her words 'language is not a barrier' , happened when i was murmuring and struggling wt my poor singalese knowledge on a event hosted by suntel at waters edge.


Sunday, March 06, 2011

Aadukalam-OthakannalaMy little sis and myself started our today sunday with this song and laughing like crazy.Still i'm humming this tune. very soft.

http://www.youtube.com/watch?v=5tV9bea6ero

Friday, March 04, 2011

Italiano

watched this movie nearly around six month before.This song is a thunder.it was sticking on my mind even after three days i watched this.Its all about fashion , music and dance.all about...

Thay want to dress like Italian gents and thy want to undress like Italian gents...And they want to live in Italian movies...
Another creative song from the same movie

and some beautiful expressions from the girl who sung the first song
Monday, February 28, 2011
youtube link http://www.youtube.com/watch?v=WpmILPAcRQo&feature=fvwrel

heard the remix version of this song here in colombo.This one is old classic version but sweet though... every time of my life du du du... like it or not we allow our heart melt sometime,become soft and sensitive. as i wrote, like it or not...
haleluya!! found the HD remix version


Thursday, January 06, 2011

Middle class


வேர்வை
வேலைக்கரைச்சல்
கொதித்துக்கொண்டிருக்கும்
கொடுப்புப்பல்லு
"சை" என்று
நெற்றிவழித்து உதறும்போது
கைகொஞ்சம் நீண்டுவிட்டது

நாள் முழுதும்
வெளிவரத்துடித்து
மூளை முடக்கெல்லாம்
முட்டித்திரிந்த என்
ஹைகூ கவிதையின்
கடைசிவரியை
அச்சொட்டாய் கொட்டினான் ஆட்டோக்காரன்

Loops solutions - Social media marketing in Sri lanka